Program czuwania

31. JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA
W INTENCJI POLSKICH EMIGRANTÓW I ICH DUSZPASTERZY
21/22 PAŹDZIERNIKA 2016 (PIĄTEK/SOBOTA)

„Bądźcie świadkami miłosierdzia”
(słowa Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas poświecenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)

W duchu dziękczynienia za dar Chrztu Polski u stóp Królowej Polski będziemy modlić się za naszych Rodaków za granicą i wszystkie rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną. Zapraszamy na Jasną Górę!

Rozpoczęcie – 18.00 – 19.30 – Aula o. Kordeckiego
Powitanie pielgrzymów przez kustosza Jasnej Góry i organizatorów
Program słowno-muzyczny – (młodzież z Parafii Chrystusa Króla w Stargardzie)

Czuwanie – Kaplica cudownego obrazu Matki Bożej
20.00 – Przedstawienie grup pielgrzymkowych i nadesłanych pozdrowień
(ks. Wiesław Wójcik TChr – dyr. Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego)
20.20 – Różaniec w intencji powołań (nowicjat Towarzystwa Chrystusowego)
21.00 – Apel Jasnogórski – ks. dr Zdzisław Malczewski TChr, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii
21.30 – Dziękczynienie za 1050 lat Chrztu Polski – (Parafia św. Piotra i Pawła w Ziębicach)
22.15 – 23.00 –  Modlitwa dziękczynna za przekazaną wiarę i miłość do ojczyzny – (Polska Misja Katolicka w Berlinie)
23.00 – Modlitewne przygotowanie do Eucharystii (Siostry Misjonarki Chrystusa Króla)
O północy – Msza Święta koncelebrowana przez duszpasterzy polonijnych pod przewodnictwem ks. Ryszarda Głowackiego TChr, Przełożonego Generalnego
1.30 – 2.00 Przerwa na kawę/herbatę (Aula o. Kordeckiego)
2.00 – 2.30 Modlitwa wstawiennicza do św. Jana Pawła II – (Parafia św. Ottona w Pyrzycach)
(prywatne oddawanie czci relikwiom św. JP II)

2.30 – 3.00 „Rozmowa z Matką Bożą o tęsknocie za najbliższymi” – (Gimnazjum Katolickie im. Kard. A. Hlonda ze Stargardu)
3.00 – 3.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia – (młodzież z parafii katedralnej w Tarnowie)

4.00 – Zakończenie i błogosławieństwo pielgrzymów – ks. Wiesław Wójcik TChr

Jeśli nie możesz przybyć, intencje, modlitwy na czuwanie prześlij na adres: czuwanie@chrystusowcy.pl
tel. kontaktowy: Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego +48 61 64 72 52 kom. 507 135 769

Listy nadesłane z okazji Jasnogórskiego Czuwania 2016:
List abpa Stanisława Gądeckiego
List bpa Wiesława Lechowicza
Lista ks. Prymasa abpa Wojciecha Polaka