Program czuwania

JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA W INTENCJI POLSKICH EMIGRANTÓW I ICH DUSZPASTERZY 16/17 PAŹDZIERNIKA 2015 (PIĄTEK/SOBOTA)

„Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu”
(sługa Boży kard. August Hlond, wpis w Księdze Pamiątkowej Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, Poznań, 30 kwietnia 1946 r.)

W Roku Życia Konsekrowanego, dziękując za posługę zgromadzeń zakonnych na obczyźnie, pragniemy u stóp Królowej Polski modlić się za naszych Rodaków za granicą i wszystkie rodziny w kraju doświadczone rozłąką emigracyjną.

Trwajmy razem na modlitwie w Narodowym Sanktuarium!
                                           Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

Rozpoczęcie – Aula o. Kordeckiego
18.00 – Powitanie pielgrzymów przez kustosza Jasnej Góry i organizatorów
Koncert ku czci św. Jana Pawła II. Wystąpi: Monika Grajewska i Dariusz Janus

Czuwanie – Kaplica cudownego obrazu Matki Bożej
20.00 – Przedstawienie grup i nadesłanych pozdrowień – ks. Wiesław Wójcik TChr
20.20 – Modlitwa różańcowa
(Prowadzą nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego z Mórkowa k/Leszna) 
Transmisja Radia Jasna Góra
21.00 – Apel Jasnogórski – ks. Edmund Druz, Prowincjał Chrystusowców z Niemiec

Transmisja Radia Jasna Góra, Radia Maryja i TV Trwam
21.30 – Modlitwa w intencjach duszpasterstwa polonijnego i o nowe powołania

(Prowadzą klerycy Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego z Poznania)
23.00 – 23.45 Modlitewne przygotowanie do Eucharystii
(Prowadzą siostry Misjonarki Chrystusa Króla z Poznania-Moraska)
00.00 – 01.30 Msza Święta koncelebrowana przez duszpasterzy polonijnych pod
 przewodnictwem
JE ks. bpa Stanisława Stefanka TChr

Transmisja Radia Jasna Góra, Radia Maryja i TV Trwam
01.30 – 02.00 Przerwa / modlitwa indywidualna
02.00 – 02.30 Modlitwa za polskich migrantów

(Prowadzi młodzież z Brukseli)
02.30 – 03.00 Modlitwa za rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną

(Prowadzi parafia Ziębice)
03.00 – 03.45 Droga krzyżowa
(Prowadzi młodzież z parafii św. Jadwigi z Poznania-Umultowa)
04.00 – Zakończenie czuwania i błogosławieństwo pielgrzymów

e-mail: czuwanie@(nospam)chrystusowcy.pl
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
tel. kontaktowy:
Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego +48 61 64 72 523
ks. Wiesław Wójcik TChr kom. 507 135 769